Skip to main content

Intro

Educația Socială este o ramură a educației care se concentrează pe dezvoltarea competențelor și a cunoștințelor necesare pentru a promova schimbarea socială și a combate problemele sociale. Scopul educației sociale este de a ajuta indivizii și comunitățile să-și dezvolte abilitățile de gândire critică și de acțiune, astfel încât să poată participa activ și responsabil la viața socială, politică și culturală.

Educația Socială se concentrează, în general, pe probleme și probleme sociale precum sărăcia, discriminarea, excluderea socială, violența, marginalizarea și altele. În cadrul educației sociale, se abordează teme cum ar fi drepturile omului, justiția socială, diversitatea culturală și interculturalitatea, participarea civică și democratizarea societății.

Educația socială poate fi realizată prin intermediul unor programe de formare, cursuri, seminarii și activități de voluntariat, iar instituțiile care se ocupă cu acest domeniu sunt, de obicei, organizații non-guvernamentale, școli, universități și alte instituții specializate.


Resurse