Skip to main content

Concepte si Notiuni de baza in Matematica

Iată câteva notiuni si concepte de bază în Matematica:

Numerele

Numerele reprezintă conceptul de cantitate și includ numerele întregi, numerele rationale și numerele reale.


Operații

Adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea sunt operații matematice de bază. Acestea se aplică la numere și sunt utilizate pentru a efectua calcule.


Algebra

Algebra este o ramură a matematicii care se concentrează pe variabile și expresii algebrice. Algebra include concepte precum ecuații, inecuații, funcții și grafice.


Geometrie

Geometria este o ramură a matematicii care se concentrează pe proprietățile spațiale și relațiile dintre obiecte. Aceasta include concepte precum puncte, linii, planuri, unghiuri și figuri geometrice.


Calcul

Calculul este o ramură a matematicii care se concentrează pe funcții și rate de schimbare. Calculul include concepte precum limite, derivate și integrale.

Acestea sunt doar câteva dintre notiunile de bază în matematică, dar sunt cele mai frecvente și esențiale în multe domenii ale matematicii și științei în general.


Resurse