Skip to main content

Istoria Romanilor Cronologic

Istoria României poate fi împărțită în diferite perioade istorice, începând de la preistorie și continuând până în prezent. Iată o cronologie a evenimentelor importante din istoria României:

 • 40.000 î.Hr. - primele urme ale prezenței umane pe teritoriul actual al României
 • 2000 î.Hr. - dezvoltarea culturii Cucuteni-Trypillia
 • 700 î.Hr. - fondarea primelor orașe geto-dace
 • 106 d.Hr. - cucerirea Daciei de către romani, crearea provinciei romane Dacia
 • 271 d.Hr. - retragerea romanilor din Dacia, începutul perioadei de migrații a popoarelor
 • Secolele IV-VII - formarea și dezvoltarea regatelor gotice și hunice pe teritoriul actual al României
 • 896 - crearea principatului maghiar în Transilvania
 • 1241 - invazia mongolă în Europa Centrală, inclusiv în teritoriul actual al României
 • 1359 - crearea statului feudal românesc Muntenia
 • 1365 - crearea statului feudal românesc Moldova
 • 1437 - începutul luptei pentru independența principatelor române față de Imperiul Otoman
 • 1859 - unirea Principatelor Unite ale Moldovei și Munteniei, formând Principatele Române
 • 1877 - independența României față de Imperiul Otoman
 • 1881 - proclamarea Regatului României
 • 1914-1918 - participarea României la Primul Război Mondial, pierderea unor teritorii importante în urma războiului
 • 1918 - unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România, formând România Mare
 • 1940 - România pierde teritorii în favoarea Uniunii Sovietice și Ungariei
 • 1941-1944 - România se aliază cu Puterile Axei în cel de-al Doilea Război Mondial
 • 1944 - România trece de partea Aliaților în urma unei lovituri de stat și a invaziei sovietice
 • 1947 - instaurarea regimului comunist în România
 • 1989 - Revoluția din Decembrie, înlăturarea regimului comunist
 • 2004 - aderarea României la NATO
 • 2007 - aderarea României la Uniunea Europeană

Resurse